Громадська ініціатива "Біопозитивне будівництво сталого розвитку"

Випускників Житомирського Будівельного Коледжу Зберегти файл в pdf форматі

Громадська ініціатива

 

"Біопозитивне будівництво сталого розвитку"

 

Випускників Житомирського будівельного технікуму

 

Вячеслав Леонідович Сорочинський  – 1993р.в.

 

Федір Миколайович Бондар – 1998р.в.

 

Ірина Олександрівна Дрешель – 1988р.в.

 

Інформаційна підтримка

 

Бондар Федір – Інформаційний проект "Житло в гармонії з природою"  www.ecobum.io.ua

 

Соколенко Сергій – Інформаційний проект "Майстри саманної справи" www.саманстрой.net 

Боженко Сергій – Клуб органічного землеробства м.Радомишль

 

 

Платформа громадської ініціативи

Житомирська обласна громадська організація

"Співдружність Екології Людини "Екомїръ"

 

президент

Сергій Леонідович Твардовський

 

 

Стратегічні партнери

 

Житомирська обласна

"Молодіжна творча спілка художників і мистецтвознавців"

 

голова 

Інна Аркадіївна Величко

 

Житомирське обласне відділення

"Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні"

 

голова правління

Олександр Леонідович Щербина

 

Міжнародне науково виробниче об'єднання

"Аграрні інноваційні системи і технології"

"АІСТ"

 

 

генеральний директор

Ірина Олександрівна Дрешель

 

Наукова підтримка

 

Головний науковий співробітник Міжнародної НВО "АІСТ"

Галина Тимофіївна Назарова

 

Доктор технічних наук, професор Житомирського Національного Агроекологічного Університету

Іван Григорович Грабар

 

 

Мета ініціативи:

 

На перший план висувається необхідність підготовки молоді, для створення системи професійної освіти, яка сприятиме формуванню екологічної свідомості і виховання нового покоління в напрямку розвитку людського потенціалу,  включаючи питання охорони здоров'я населення, духовний розвиток, та відродження культури і традицій рідної землі, зміни свідомості в напрямку екологізації життєвого простору людини на основі засад сталого суспільного розвитку.

 

Головна мета полягає в формуванні активної громадської позиції щодо реалізації ідей життєстверджуючого розвитку, яка буде спонукати до практичної реалізації, майбутніми спеціалістами, моделей сталого розвитку територій в повсякденному житті сім’ї та країни в цілому.

 

Цілі та задачі:

 

-        вивчення та впровадження екологічних природних технологій в галузі будівництва та створення екосистем сталого розвитку;

-        ініціювати створення робочої групи, для розробки плану лекційних та семінарських занять за участю Житомирського будівельного коледжу, Державного Агроеколгічного Університету та інших учбових закладів, фахівців проектних науково-дослідних інститутів;

-        розробити план та програму лекційних та семінарських занять; 

-        проведення курсу лекційних, семінарських, факультативних та тренінгових занять студентам Житомирського будівельного коледжу, та іншим навчальним закладам; 

-        розробка та видання методичних, нормативно-довідкових та навчальних  посібників з природного будівництва; 

-        створення на базі Житомирського будівельного коледжу інформаційної бібліотечної бази з екологічного будівництва; 

-        створення лабораторії для вивчення будівельних технологій з використанням природних матеріалів;

-        ініціювати розробку нормативно-технічної документації для будівництва з природних матеріалів;

-        не зупинятись в розвитку;

 

Терміни та поняття:

 

Біопозитивне будівництво – будівництво у відповідності з природними принципами конструювання на основі природних форм та структур, з місцевих відновлювальних природних ресурсів, що мають позитивний вплив на здоров'я людини, вимагають мінімальних витрат енергії в процесі виготовлення, не забруднюють навколишнє середовище при будівництві, експлуатації, повністю розкладаються після виконання своїх функцій не порушуючи природний баланс.

 

Сталий розвиток –  це розвиток, при якому діти живуть краще за батьків.

Це свідомо керований життєстверджуючий розвиток в гармонії з навколишнім світом, що безперервно розвивається, який ставить за мету вдосконалювати середовище існування та передавати його в спадок наступним поколінням для задоволення всієї системи людських потреб.

 

Саме в такому значенні ці словосполучення мають тлумачитись взагалі і в цьому проекті конкретно.

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

 


Перед Україною постала задача – реалізувати модель сталого розвитку, до якої після відповідних рішень вирішила перейти вся світова спільнота. Для реалізації стратегії необхідно докорінно змінити свідомість населення, особливо активної його частини, яка впливатиме на розвиток соціуму. Головним механізмом цих кардинальних змін має стати освіта, яка буде зорієнтована на сталий розвиток суспільства країни, на виховання соціально-адаптованої, відповідальної та стратегічно мислячої особистості.

Ідеї сталого розвитку були офіційно проголошені на Самміті Землі у 1992 році. (Міжнародна конференція з навколишнього середовища і розвитку). Термін «сталий розвиток» є офіційним українським відповідником англійського терміну «англ. sustainable development», дослівний переклад якого з урахуванням контексту може бути «життєздатний розвиток», а за сенсом — «самопідтримуючий розвиток», інколи цей термін тлумачать як всебічно збалансований розвиток. За визначенням Комісії ООН зі сталого розвитку, його мета — задовольняти потреби сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

Після Конференції в Ріо, попри всі декларації  досягти рівноважного стану між економічним ростом, соціальною спільнотою та навколишнім природним середовищем, цього так і не сталось. Навпаки, ситуація погіршилась і ускладнюється з кожним днем. Хоча спроби подолати кризові явища в соціальній, економічній та екологічній сферах на різних рівнях соціально-еколого-економічних систем (глобальному, національному, регіональному та локальному) робились неодноразово. Це також підтверджують міжнародні конференції, присвячені досягненню сталого розвитку, що проводились впродовж останніх двох десятиліть.

Причиною таких неуспіхів, на нашу думку, є низька активність громадської позиції щодо реалізації стратегії сталого розвитку , в свою чергу, зумовлена кризою свідомості, та світогляду. Участь громадськості є найважливішою умовою виконання стратегії і створення ефективної ситеми ухвалення рішень в напрямку реалізації сталого розвитку суспільства (облаштуванні власного життєвого простору в гармонії з природою).

 

Ми повинні збагнути що планета це живий організм і людина це лише частина його, а не "цар природи". В свою чергу цей організм є атомом безмежного Космічного організму. І все що ми добуваємо з надр Землі необхідно для функціонування цього Живого організму.

Людство завдяки своїй егоїстичній безвідповідальній діяльності, стало раковою клітиною на тілі планети.

А як відомо, ракова клітина розвиваючись з’їдає організм, що веде до власної загибелі, або здоровий організм переборює ракову клітину звільняється від неї, що відбувалося неодноразово. Наша цивілізація не перша і не остання на планеті Земля.

Задовольняючи свої потреби, наша цивілізація нажаль, переступила межу за якою неминуча загибель. Людство вичерпало всі викопні ресурси на якій базується сучасна економіка. Вчені всього світу, говорять що людство є екологічним банкрутом.

Головну позицію в проблемі енергетики сучасної цивілізації займає зведення енерговитратного матеріалоємного житла. Ми продовжуємо будувати «найдорожче в світі тимчасове житло». Воно є «бомбою сповільненої дії» для міст, оскільки стає непридатним для мешкання через декілька годин після виходу з ладу будь-якої з систем життєзабезпечення (вода, світло, тепло, каналізація, електрика). Крім того, даний тип житла сприяє виникненню ряду екологічних, соціально-психологічних,  медичних та інших проблем. В сільській місцевості це менш виражено, але тенденція розвитку та сама що й в містах. Необхідною умовою сталого розвитку має стати збалансований розвиток хоча б на локальному рівні в галузі зведення житла, як міст так і сільських населених пунктів. Місто і село повинні сприяти гармонійному розвитку одне одного.

 

Світова спільнота говорить про необхідність переходу до такого розвитку коли наступні покоління зможуть задовольнити свої потреби і отримати від нас в спадок здорове середовище для існування.

Чи можна все ж таки задовольнити свої потреби в повній мірі, не порушивши природний баланс?

Чи можна створити такий простір для існування, побудувати таким чином житло, щоб діти жили краще за батьків? Чи зможемо ми передати в спадок здорову планету? Наш з вами спільний ДІМ.

Ми на порозі ІІІ тисячоліття!

Зміна епох ставить перед людством конкретні задачі!

І в першу чергу потребує звернути увагу на задоволення своїх потреб.

Суспільство має переглянути парадигму ієрархії потреб, яка буде відповідати епосі ІІІ тисячоліття.

Основою мають стати космічні і духовні потреби, потреба в розвитку людського Духу. Потреба в красі, свободі, в підтримці життя на планеті, потреба в розвитку, в творчості, потреба в активному соціальному, політичному та громадському житті своєї країни, в організації власної державності. Потреба в щасливій сім’ї, продовженні роду, потреба жити в екологічному здоровому середовищі.

 

Теорія сталого розвитку говорить про симбіоз трьох середовищ: екологічного, економічного і соціального.

Враховуючи особливості нашої країни: географічні, природні , кліматичні та  культурні, вважаємо перспективними, такі напрямки життєстверджуючого розвитку:

В соціальному напрямку – створення "Родових садиб" на ідеях:

-        "простору любові";

-        відродженні традицій рідної землі;

-        взаємодії з живим навколишнім світом.

   Створення на їх основі екологічних поселень та їх інтеграцію з містами.

Основою соціального середовища має стати щаслива сім’я, якій належить право задовольнити свою потребу в здоровому екологічному середовищі існування, тільки таке середовище здатне якісно задовольнити потреби першого рівня, це якісна екологічна їжа й  житло. Тільки  в таких умовах зможуть народжуватись творці, люди нової епохи, які зможуть побудувати гармонійні стосунки з Природою, навчаючись у Природи. Досягти цілісності з Всесвітом.

В економічному напрямку – впровадження екологічно чистих сільськогосподарських технологій, які покращували б навколишнє середовище, збільшували б біологічне - та ландшафтне різноманіття, збереження та відтворення природної родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення. Ці технології є перспективними для аграрної держави, якою є Україна.

Сьогодні є багато позитивних прикладів впровадження екологічного землеробства, яке називають органічним, біологічним чи пермакультурним.

В будівельній галузі - розробка та впровадження біопозитивних технологій в будівництві житла. Впровадження альтернативних джерел енергії для житлового сектору та промислового.

Екологічне житло здатне внести вагомий внесок до вирішення проблем, що стоять перед людством.

Перспективним напрямком економічного розвитку сільських територій, є розвиток сільського зеленого туризму, в рамках якого охорона природи стає економічно вигідною і прибутковою.

Сільський зелений туризм, включає всі три сфери теорії сталого розвитку.

 

Чому підіймаючи глобальні питання двадцять років ми говоримо, і нічого не робимо?

В тому що суспільство не перейшло до конкретних дій прийнято звинувачувати владу, міжнародні структури ООН чи МВФ, але ми повинні зрозуміти, що влада є відображенням народу, який є "диким споживачем" а не творцем, тільки переглянувши, ієрархію потреб, яка буде відповідати епосі ІІІ тисячоліття, ми будемо мати відповідну державу і владу творців.

Тому основною проблемою є низька громадська активність щодо облаштування власного життєвого простору та власної державності, що в свою чергу зумовлена неправильною системою мислення, кризою свідомості.

 

 

 

Чи можна вийти з ситуації, находячись в "точке невозврата"?

 

Ми мусимо це зробити! І МИ ЦЕ ЗРОБИМО!

 

Це можуть зробити тільки богатирі Землі Рідної!

 

Богатир той хто багатий Богом!

 

Той, хто багатий своєю духовною складовою (енергоінформаційною складовою).

 

І це неодноразово підтверджували герої Рідної Землі.

 

Тільки люди з гарячим серцем і світлим холодним розумом, зможуть це зробити.

 

Сьогодні все людство чекає від нас цих дій!

 

Сьогодні людство стоїть на перехресті!

 

І нам необхідно зробити правильний вибір!

 

Хоча насправді вибору немає!

Звичайно перед лицем смерті, перед перспективою піти в небуття, ми вибираємо Життя!

 

Настав час дій!

 

Думати глобально, діяти локально!

 

Першим і останнім у тебе нехай буде дія, діяльність!

 

Часу залишилося мало!

 

Влучно сказала Индира Ганди

"Время кончилось, остались только сроки"

 

 

 

 

В цьому проекті, ми прагнемо показати позитивні приклади реалізації проектів, які будуть сприяти гармонійному розвитку суспільства на порозі ІІІ тисячоліття:

 

Реалізовані на локальному рівні підприємницькі проекти в сфері сільського зеленого туризму та в аграрному секторі (органічне землеробство), створення фермерських пермакультурних господарств.

 

Реалізовані соціальні громадські проекти облаштування власного життєвого простору на основі природних екосистем.

 

Реалізовані на локальному рівні проекти будівництва біопозитивного природного житла з місцевих відновлювальних матеріалів. Забезпечення житла автономними альтернативними джерелами енергії.

 

Позитивні приклади створення життєвого простору "Родова садиба", для можливості розвитку щасливої сім’ї, як основи здорового соціального середовища. Створення на їх основі екологічних поселень, які мають стати основою життєстверджуючого (сталого) розвитку суспільства нової епохи ІІІ тисячоліття.

 

 

Вячеслав Леонідович Сорочинський

Федір Миколайович Бондар

Ірина Олександрівна Дрешель

 

 

Зберегти файл в pdf форматі

 

Відеоролік проміжного етапу навчального курсуОбновлен 09 дек 2012. Создан 13 янв 2012  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Пустотелые саманные стены (опалубка Вайсбурда) Семінар Сорочинського ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! А ТЫ? Содружество Экологии Человека ЕКОМЇРЪ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ХатаБобрів - екологічне житло для кожного ! «Твереза Україна» http://www.privivok.net.ua Яндекс.Метрика