Біопозитивне будівництво сталого розвитку /// Biopozitive construction of sustainable development

Проект на участь в конкурсі ділових та соціальних «зелених» проектів Green Awards Ukraine 2012Біопозитивне будівництво сталого розвитку /// Biopozitive construction of sustainable development

 

Company name: "Житло в гармонії з природою" www.ecobum.io.ua

Project website:

 

Category: Social project (Соціальний проект)

 

Company activity description: впровадження та популяризація доступних енергозберігаючих біопозитивних будівельних технологій (з використанням природних відновлювальних матеріалів) та автономних джерел енергії

 

Project description:

 

Навчальний курс "Будівельне природознавство" в рамках громадської ініціативи Випускників Житомирського будівельного технікуму "Біопозитивне будівництво сталого розвитку" Головна мета проекту полягає в формуванні активної громадської позиції щодо реалізації ідей життєстверджуючого розвитку В навчальному курсі, ми прагнули показати позитивні приклади реалізації проектів, які будуть сприяти гармонійному розвитку суспільства на порозі ІІІ тисячоліття: - Будівництво біопозитивног житла з місцевих відновлювальних матеріалів - Приклади створення життєвого простору "Родова садиба", як можливості для розвитку щасливої сім’ї, що є основою здорового соціального середовища - Підприємницькі проекти в сфері сільського зеленого туризму та в аграрному секторі (органічне землеробство), створення фермерських пермакультурних господарств Особливістю проекту є організація навчального процесу з використанням методів передових педагогів - новаторів: Макаренка А.С., Сухомлинського В.О. та Щетініна М.П.

/// Training course "Building science" in the public initiative Graduates of Zhytomyr building college "Biopozitive construction of sustainable development" The main objective of the project is the formation of an active civic position on the ideas of asserting development. In the training course, we wanted to show positive examples of projects that will contribute to the harmonious development of society on the threshold of the third millennium: - Construction of biopozitive housing from local renewable materials - Examples of creating the living space "Tribal estate" as an opportunity for the development of a happy family, which is the foundation of a healthy social environment - Entrepreneurial projects in rural tourism and agriculture (organic farming), creation of farm of permcultural households. The peculiarity of the project is the organization of the educational process with the use of advanced methods of teachers - innovators: A.S. Makarenko, Sukhomlynsky V.A. and Schetinina M.P.

 

Uploaded by Федір Бондар.

 

Presentation:

 навчального курсу.ppt

 ініціатива А5(ред).pdf

Photo.pdf

 

СЛАЙД1

 

11. Найкращий «зелений» соціальний проект

Навчальний курс

"Будівельне природознавство"

в рамках громадської ініціативи

Випускників Житомирського будівельного технікуму

Біопозитивне будівництво сталого розвитку

 

Найменування організації, компанії, особи, які є власниками/девелоперами проекту

Випускники Житомирського будівельного технікуму

Контакти відповідальної особи в організації для оперативного вирішення питань, пов'язаних з Конкурсом Федір Миколайович Бондар т.097-251-06-79

 

СЛАЙД2

 

Ініціатори проекту
Випускники Житомирського будівельного технікуму:
Вячеслав Леонідович Сорочинський
Федір Миколайович Бондар
Ірина Олександрівна Дрешель

Адреса реалізації проекту:

Будівельний коледж ЖНАЕУ вул.Чапаєва,6 м.Житомир

Організації, залучені до реалізації проекту:

Будівельний коледж ЖНАЕУ

Житомирський Національний Агроекологічний Університет

Житомирська обласна громадська організація "Співдружність Екології Людини "Екомїръ“

Клуб органічного землеробства м.Радомишль

Житомирська обласна"Молодіжна творча спілка художників і мистецтвознавців"

Житомирське обласне відділення "Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні"

Міжнародна науково виробнича організація АИСТ  "Аграрні інноваційні системи і технології"

Інформаційний проект "Житло в гармонії з природою"  www.ecobum.io.ua

Інформаційний проек "Майстри саманної справи" www.саманстрой.net

Термін реалізації проекту: Початок 2011-2012 н.р.

 

СЛАЙД3

 

Перед Україною постала задача – реалізувати модель сталого розвитку. Для реалізації стратегії необхідно докорінно змінити свідомість населення, особливо активної його частини, яка впливатиме на розвиток соціуму. Головним механізмом цих кардинальних змін має стати освіта, яка буде зорієнтована на сталий розвиток суспільства країни, на виховання соціально-адаптованої, відповідальної та стратегічно мислячої особистості.

 

Головна мета полягає в формуванні активної громадської позиції щодо реалізації ідей життєстверджуючого розвитку, яка буде спонукати до практичної реалізації, майбутніми спеціалістами, моделей сталого розвитку територій в повсякденному житті сім’ї та країни в цілому.

 

СЛАЙД4

 

Для проведення курсу методом анкетування було намагання відібрати групу студентів в кількості 30 чоловік з творчими, організаційними та підприємницькими здібностями. Нажаль активність студентів і навіть викладачів була низькою, усвідомили важливість даного курсу невелика кількість педагогічного складу коледжу.

Причиною такого не успіху, на нашу думку, є низька активність громадської позиції щодо облаштування власного життєвого простору, що в свою чергу зумовлена неправильною системою мислення, кризою свідомості, та світогляду.

Все таки групу було сформовано з студентів різних напрямів: будівельники, архітектори та ландшафтники.

Слухачами курсу також була робоча група викладачів технікуму, які разом із студентами були одночасно його творцями. (Методологом курсу Назаровою Галиною Тимофіївною було використано методи роботи Макаренка та Щетініна).

 

СЛАЙД5

 

Реалізація проекту

31.01.2012р. в актовому залі Житомирського будівельного коледжу відбулась презентація Громадської ініціативи випускників технікуму “Біопозитивне будівництво сталого розвитку" та пілотного навчального курсу.

Створено робочу групу та погоджено проект навчального плану "Будівельне природознавство"

За період з лютого по травень 20012р. було проведено 12 занять

Крім занять по технології біопозитивного будівництва можна виділити ряд занять, як окремі підпроекти ініціативи:

-          Мистецтво жити здоровимпрофесор Національного Агроекологічного Університету доктор технічних наук - І.Г.Грабар

-          Структура Особистостінауковий керівник Міжнародної науково виробничої організації АИСТ - Г.Т.Назарова

-          Диспут "Альтернативні джерела енергії в автономній садибі" – Андрій Костриця - викладач вищого професійного училища будівництва і дизайну

-          Відкрита лекція "Трипільска цивілізація…" – Вячеслав Майборода та Олег Кот, автори фільму "Этот нереальный реальный мир"

 

СЛАЙД6

 

Результативність проекту

Навчальний курс був першим етапом який ще більше об'єднав всіх учасників проекту в напрямку реалізації поставлених цілей в громадській ініціативі "Біопозитивне будівництво сталого розвитку".

За результатами курсу керівництвом технікуму було прийнято рішення про введення до навчальної програми з технологічних дисциплін, матеріалів з біопозитивного будівництва які були викладені в навчальному курсі.

Вирішено розробити завдання студентам для курсових та дипломних робіт з біопозитивного будівництва.

За результатами диспуту «Альтернативні джерела енергії в автономній садибі», експертами які були запрошені на заняття було запропоновано провести круглий стіл в більш розширеному режимі, з залученням ширшого кола спеціалістів, громадськості та представників владних органів регіону.

 

СЛАЙД7

 

Особливості проекту

В цьому курсі, ми прагнули показати позитивні приклади реалізації проектів, які будуть сприяти гармонійному розвитку суспільства на порозі ІІІ тисячоліття:

-          Реалізовані на локальному рівні проекти будівництва біопозитивного природного житла з місцевих відновлювальних матеріалів. Забезпечення житла доступними автономними джерелами енергії

-          Позитивні приклади створення життєвого простору "Родова садиба", як можливості для розвитку щасливої сім’ї, що є основою здорового соціального середовища. Створення на їх основі екологічних поселень, які мають стати основою життєстверджуючого (сталого) розвитку суспільства нової епохи ІІІ тисячоліття.

-          Реалізовані на локальному рівні підприємницькі проекти в сфері сільського зеленого туризму та в аграрному секторі (органічне землеробство), створення фермерських пермакультурних господарств.

-          Основною особливістю проекту є організація навчального процесу з використанням методів передових педагогів - новаторів:

Макаренка А.С., Сухомлинського В.О. та Щетініна М.П.

 

СЛАЙД8

 

Богатирі Рідної Землі

Видатний педагог-новатор А. С. Макаренко

Макаренко зробив видатне відкриття головного методу виховання — відкриття ідеї виховуючого колективу.

Це відкриття досі не оцінене як слід. Колектив з об'єкта виховних зусиль педагога перетворюється в суб'єкт організації виховного процесу. Ця концепція стала ключем для розв'язання питання про механізм виховання колективом, показала реальність досягнення виховної мети і дозволила реалізувати програмування виховного процесу. Практична реалізація ідей виховуючого колективу сприяла вирішенню проблем теорії моралі, учнівського самоуправління, свідомої дисципліни, клубної творчої діяльності тощо.

Український педагог Василь Олександрович Сухомлинський, як ніхто інший у вітчизняній педагогіці, мужньо ставив і розв'язував проблему формування в молоді національного і естетичного світобачення. Про один із шляхів успішного розв'язання цієї проблеми він писав, що у душі дітей мають увійти кращі народні традиції і стати святим законом, бо не можна уявити народ без імені, без пам'яті, без історії. В дусі українських культурно-історичних традицій вчитель констатував, що мудрість є найважливішою прикметою людини. Педагог цілеспрямовано формував у кожного вихованця вміння бути маленьким філософом, осмислювати світ через красу природи.

Російський педагог-новатор Михайло Петрович Щетінін

Відомий тим, що використовує новаторські методи в педагогіці, які сприяють ранньому творчому розвитку.

Розроблену Щетініним освітню систему ЮНЕСКО удостоїла медалі  «Краща освітня система світу». Ім'я засновника цієї науково-дослідної установи ЮНЕСКО занесла в список найвеличніших людей минулого тисячоліття.

 

СЛАЙД9

 

Список матеріалів які додаються до презентації:

-          Публікація громадської ініціативи випускників Житомирського будівельного технікуму "Біопозитивне будівництво сталого розвитку"

-          Презентаційні матеріали громадської ініціативи "Біопозитивне будівництво сталого розвитку“

-          Презентаційні матеріали проекту навчального плану "Будівельне природознавство" або "Природоузгоджуюче будівництво"

-          Відгуки

-          Фото

 

 

І

 

11. The best "green" social project

Training Course

" Construction science "

in the framework of the initiative

Graduates of Zhytomyr building college

Biopozytyvne building of sustainable development

Project  developer:

Graduates of Zhytomyr building college

Contacts:

Fedir Bondar т.097-251-06-79

 

ІІ

 

The initiators of the project:
Graduating of Zhytomyr construction college :
Vyacheslav  Sorochinskiy
 Fedir Bondar
Irina Dreshel

Address of the project:

Building College ZHNAEU  Chapayeva Street, 6 Zhytomyr

Organizations involved in to the project:

Building College ZHNAEU

Zhytomyr National Agroecological University

NGO "Commonwealth  of Human Ecology" Ekomyirъ "

Organic farming  Club Radomyshl town

Youth creative union of artists and art critics

Zhytomyr Regional Branch "Association for Promotion of Rural Green Tourism in Ukraine"

International scientific production organization AIST "Agricultural innovation systems and technologies"

Information project "Housing in harmony with nature"  www.ecobum.io.ua

 Information project "Masters  of adobe case" www.саманстрой.net

Project duration: 2011-2012

 

ІІІ

 

Ukraine faced a problem -  to implement a model of sustainable development. To implement the strategy to radically change the consciousness of the population, especially the active part that will influence the development of society. The main mechanism of these radical changes should be education, which will focus on sustainable development of the society of the country, the education of socio-adapted, responsible and strategically minded individual.

The main objective is the formation of an active civic position on the ideas of asserting development that will encourage practical implementation, future professionals, models of sustainable development of territories in everyday life of the family and the country as a whole.

 

IV

 

To select for course  a group of students in 30 people with creative, organizational and business skills were using questionnaires. Unfortunately, activity of the  students and even teachers was low, and  realized the importance of this year a small number of teachers of the college.

In our opinion, the main reason of such results is the low social activity on improvement of their own living space, which in turn is caused by wrong thinking system, a crisis of consciousness, and ideology.

Nonetheless, the group was formed with students from different areas: builders, architects and landscape designers.

The audience of course was also a working group gethered of teachers of thr college, which together with the students were also its creators. (Methodologies rate Nazarova Galina T. used methods of Makarenko and Schetinina).

 

V

 

The project details:

31.01.2012. in the auditorium building of Zhytomyr College was presented the Public Initiative  of college graduates "Biopozitive  building of  sustainable development" and the pilot training course.

A working group was formed and the draft of curriculum "Building science“ was approved.

During the period from February to May 2012r conducted 12 classes

In addition to classes on technology of biopozitive construction can identify a number of classes, both individual subprojects initiatives:

-          Art of Healthy  Living  - Professor  of National Agroecological University PhD – I..H. Hrabar

-          Personality Structure - the supervisor of the International Scientific production of AIST - H.T.Nazarova

-          Dispute "Alternative Energy in the autonomous estate" - Andrew Kostrytsya - Lecturer Higher Vocational School of Construction and Design

-          Open lecture "Trypilska Civilization ..." - Vyacheslav Mayboroda and Oleg Cote, authors of the film "This unreal  REAL world"

 

VI

 

Project Effectiveness

The course was the first step of gathering of all the project participants towards achieving the goals of civic initiative "Biopozitive construction of sustainable development."

As a result of the course,  management  of college decided to enter the curriculum of the technological disciplines of biopozitive construction materials that were presented in the training course.

It was decided to develop a task for students term papers and dissertations on the topic of  biopozitive construction.

According to the result of  dispute "Alternative Energy in the autonomous estate" experts who were invited to attend were asked to hold a round table in a more advanced mode, involving a broader range of specialists, public and governmental bodies in the region.

 

VII

 

Project Features

In this course, we wanted to show positive examples of projects that will contribute to the harmonious development of society on the threshold of the third millennium:

-            Implemented at the local level construction projects of  biopozitive natural housing of  local renewable materials. Providing affordable housing autonomous energy sources

-            Positive examples of living space "Tribal estate" as an opportunity for the development of a happy family, which is the foundation of a healthy social environment. Building on the basis of environmental settlements that have become the basis for asserting (sustainable) development of the society of a new era of the Third Millennium.

-            Implemented at the local level entrepreneurial projects in rural tourism and agriculture (organic farming), creating permaculture  farm households.

 

The main feature of the project is the organization of the educational process with the use of advanced methods for teachers - innovators:

AS Makarenko, Sukhomlynsky VA and Schetinin MP

 

VIII

 

Heroes Mother Earth

An outstanding educator and innovator Makarenko

Makarenko did an outstanding opening of he main  education method - opening ideas educating staff.

This finding has not still  evaluated properly. The team with the object of educational efforts of the teacher turns to the subject of the educational process. This concept was the key to solving the question of the mechanism of education staff, showed the reality of achieving educational goals and allowed programming to realize the educational process. Feasibility ideas educating staff contributed to solving the problems of moral theory, students' self-conscious discipline, club creative activities and more.

 

Ukrainian teacher Vasil Sukhomlinsky,  like no other in the domestic pedagogy, bravely set and untie the problem of forming the youth national and aesthetic outlook. On one part of the successful solution of this problem, he wrote that the souls of the children have access best folk tradition and become holy law, because you can not imagine the people with no name, no memory, no history. In the spirit of Ukrainian cultural and historical traditions teacher said that wisdom is the most important sign of a person. The teacher purposefully formed in each pupil the ability to be a little philosopher, interpret the world through the beauty of nature.

 

Russian educator and innovator Mikhail Schetinina

Renowned that uses of innovative methods in teaching that promote early artistic development.

Developed Schetinina educational system UNESCO awarded medals "best education system in the world." The name of the founder of the research institution in the list of UNESCO brings the greatest men of the past millennium.

 

IX

 

List materials are added to the presentation:

-       Publication of public initiative of Zhytomyr building college graduates "Biopozitive construction of sustainable development“

-       Presentations of public initiative "Biopozitive construction of sustainable development“

-       Presentations of Project curriculum "Building science" or “Sustainable construction“

-       Reviews

-       PhotoСоздан 09 мар 2013  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Пустотелые саманные стены (опалубка Вайсбурда) Семінар Сорочинського ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! А ТЫ? Содружество Экологии Человека ЕКОМЇРЪ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ХатаБобрів - екологічне житло для кожного ! «Твереза Україна» http://www.privivok.net.ua Яндекс.Метрика